Löner och personal

En av våra absolut viktigaste uppgifter är att se till att våra kunder och deras anställda får rätt lön i rätt tid varje månad. Hos oss arbetar ett antal specialister med lönehantering och personalfrågor. Som kund kan du välja mellan att lägga över hela eller delar av löneadministrationen till oss.

 

När det gäller lön är det mycket mer att tänka på än att bara göra löneutbetalningen. Att arbeta med den modernaste tekniken är för oss en självklarhet.

Lön

Vi kan hjälpa dig med hela löneprocessen, som tex:

 • Tidrapportering
 • Utläggsredovisning
 • Reseräkningar
 • Lönespecifikationer
 • Utbetalningsfiler
 • Bokföringsunderlag
 • Rörlig lön och bonusberäkning

 

Pension

 

 • Vi hanterar administrationen kring inbetalning av pensionspremier och kontakten med pensionsinstituten.

 

 • Vi hjälper till med att rapportera in statistik till myndigheter och vi hanterar rapporteringen till Fora.

 

      Semester

 • Vi räknar ut semesterlöneskulden varje månad så att den kan bokföras och vi gör semesterberäkning årligen.

 

Kontrolluppgifter och jämkning

 

 • Årsvis skickar vi kontrolluppgifter till Skatteverket.
 • Vi håller oss uppdaterade kring nya skattetabeller för dem som flyttat och inhämtar information om skattejämkningar.

Kollektivavtal

 • Är ni knutna till ett kollektivavtal applicerar vi det på era löner.

 

Arbetsrätt och andra regelverk

 

 • Vi håller oss uppdaterade på förändringar inom arbetsrätten, regler och avtal.
 • Löneavdelningen kan även ta hand om anställningsavtal och kontakter med Försäkringskassan.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur vår löneavdelning kan hjälpa dig på bästa sätt.