Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett område som Ekonomianalys och våra partners har stor erfarenhet inom. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:
  • Upprätta aktieägaravtal hos bolag med flera ägare.
  • Upprätta en arbetsordning och VD-instruktion.
  • Fusionera bolag.
  • Likvidera bolag (sk frivillig likvidation).
  • Starta nytt bolag. (Rådgivning vid val av bolagsform, hjälp med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket mm.)
  • Hantera ärenden hos Bolagsverket. Det kan vara ändring i bolagsordningen, ändring i styrelsen, ändring av revisor eller t ex bolagets adress.
  • Emissioner, aktieinlösen etc.
  • Arbetsrätt och immaterialrätt.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig på bästa sätt.