allegra for kids

VI KAN GÖRA MÅNGA SAKER

TA EN TITT NEDAN OCH HÖR AV DIG TILL OSS

BOKFÖRING / LÖPANDE REDOVISNING

Till oss kan du lämna företagets verifikationer för genomgång och registrering. Vi sköter den löpande bokföringen såsom fakturering, kundreskontran, leverantörsreskontran, inventarieförteckning.

RAPPORTER

Vi hjälper dig att skapa de rapporter som till exempel banken, styrelsen eller skatteverket kräver . Med vårt internetbaserade rapporteringssystem har ni all information ni behöver tillgängligt via internet – dygnet runt, året om, oavsett var i världen ni befinner er!

SKATT / MOMS / DEKLARATIONER

Vi hjälper dig med dina skattedeklarationer; både skatt, socialaavgifter (lön) och moms. Reglerna och lagarna är många och förändras kontinuerligt. Vi håller oss uppdaterade på alla förändringar och hjälper till vid upprättande av skattedeklarationer.

SCANNING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR

Vi får alla era fakturor direkt från era leverantörer. Vi scannar, konterar, arkiverar. Det enda ni behöver göra är godkänna fakturorna via internet. Därefter läser vi in dem i affärssystemet. Alla fakturor är självklart sökbara via internet.

RESKONTRAHANTERING

Vi hjälper er att få en överblick om era kunder betalar i tid. Vi skickar påminnelser och sköter inkassokontakter om så behövs. Genom leverantörsreskontran kan vi ge er en överblick om vad som är kvar att betala till leverantörer.

LÖNER

Vi hjälper till med att upprätta lönerna i bolaget. Ni skickar in löneunderlagen, till exempel tidrapporter, till oss och vi upprättar lönespecifikationer som skickas till anställda samt upprättar ett bokföringsunderlag och underlag till betalning av sociala avgifter.

DELÅRSBOKSLUT / BOKSLUT / ÅRSREDOVISNINGAR

I samråd med styrelse och företagsledning planeras bolagets skattemässiga avsättningar och resultat samt avskrivningsplaner och investeringar. Vi upprättar årsredovisningar och hela bokslutspaket professionellt presenterade med årsredovisning och bokslutsbilagor i representativ folder. Vi hjälper till med att upprätta årsbokslut och årsredovisning som lämnas till er revisor för revision.

INKOMSTDEKLARATIONER TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Vi färdigställer företagets inkomstdeklaration och även biträda vid upprättande av den privata inkomstdeklarationen när bokslutet är klart.

FAKTURERING

Vi upprättar och skickar kundfakturor till era kunder.

BOLAGSAVVECKLING

Vid upplösningen av ert företag upprättar vi de handlingar som behövs för en likvidation.

BOLAGSBILDNINGAR

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med alla handlingar du behöver för att bilda ditt bolag. Vi hjälper även till med övriga ärenden till Bolagsverket samt bolagsändringar. Om du står inför val av bolagsform kan vi ge dig goda råd utifrån just dina förutsättningar om vilken bolagsform som passar bäst och hjälper därefter till med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket.

FULLSTÄNDIGA ANALYSVERKTYG

Denna webbaserade tjänst fungerar som en genväg till din ekonomi. Genom att logga in på ert personliga konto har ni tillgång till allt ifrån bolagshandlingar till grafiska balans- och resultatrapporter – när som helst på dygnet.

Använder ni denna tjänst regelbundet sparar ni inte bara tid, utan får också bättre kontroll över vad vi på Ekonomianalys gör för ert företag.

 Till inloggning

screen

allegra 12 hour side effects